Beroepsrecht van de Ondernemingsraad

Kan een ondernemingsraad (OR) al beroep instellen bij de rechter als de ondernemer zegt dat hij de ondernemingsraad geen advies zal vragen? Volgens de Ondernemingskamer wel omdat dat het niet redelijk zou zijn als de OR moet wachten. Maar: dat is niet hoe de wet in elkaar steekt; die bepaalt klip en klaar dat de OR alleen tegen een genomen besluit in beroep kan bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam. De OR kan niet in beroep tegen voorgenomen besluiten of uitvoeringsbesluiten. Zie mijn kritische wenk bij de uitspraak van de Ondernemingskamer van 28 oktober 2020 in Rechtspraak Ondernemingsrecht (RO) 20211/2

Overigens laat deze uitspraak weer eens zien dat als een ondernemer toezegt dat de OR om advies wordt gevraagd, de ondernemer aan die toezegging kan worden gehouden.

Annemarie Beljaars
Annemarie Beljaars

Annemarie Beljaars

Advocaat / Partner

“Of het nu om een overname of geschilprocedure gaat: ik sta een cliënt bij in spannende tijden. De kunst is dan om rust en vertrouwen uit te stralen en dat vertrouwen waar te maken. In de vorm van een resultaat dat zowel juridisch als commercieel zo goed mogelijk uitpakt.”

Categorieën