Kabinet schrapt fusietoets voor primair en voortgezet onderwijs

Afgelopen vrijdag is op de website van de Rijksoverheid gepubliceerd dat de fusietoets voor basis- en middelbare scholen wordt afgeschaft. Daarmee wordt het voor deze scholen makkelijker om te gaan fuseren, omdat er dan geen toestemming van de Minister van OC&W meer vereist is. Wel moeten de betrokken medezeggenschapsraden instemmen met de voorgenomen fusie en moet er een rapport worden opgesteld waarin de keuze voor de fusie wordt onderbouwd.

Hoewel het nog enige tijd zal duren om de fusietoets daadwerkelijk uit de wet te halen, zal de onafhankelijke toetscommissie Commissie Fusietoets Onderwijs (CFTO) worden opgeheven en vindt voorlopig enkel nog een procedurele toetsing plaats.

Voor het MBO, HBO en WO blijft de fusietoets wel gelden, omdat fusies in deze sectoren sneller aan de keuzevrijheid van studenten raken.

Mischa Mackaaij
Mischa Mackaaij

Mischa Mackaaij

Advocaat

“De juridische praktijk is vaak complex. Maar de essentie is simpel: je wilt een rechtvaardige oplossing waarmee de belangen van de cliënt het beste gediend zijn.”

Categorieën