Bestuurder niet aansprakelijk maar toch geen kostenvergoeding

Hoofdregel van ons procesrecht is dat de partij die in de procedure ongelijk krijgt, niet alleen zijn eigen proceskosten maar ook die van de wederpartij moet dragen. Dat kan anders zijn in speciale gevallen, bijvoorbeeld bij nodeloze kosten. Dat kwam bestuurders duur te staan in een procedure waarbij de curator hen aansprakelijk stelde voor het boedeltekort van de failliete vennootschap. Omdat die bestuurders nalieten om tijdig opheldering te geven over de oorzaken van het faillissement en informatie aan te curator te geven, zag de curator zich genoodzaakt om dan maar een procedure tegen hen te starten. Zo tegen het einde van de procedure kwam eindelijk het bewijs boven tafel en bleken er andere oorzaken voor het faillissement te zijn dan bestuurdersaansprakelijkheid. Maar toen was men al bijna aan het einde van de dure procedure. Hoewel de rechtbank de bestuurder dus niet aansprakelijk oordeelde, en de curator de procedure verloor, krijgen de bestuurders hun eigen kosten niet  vergoed. Ze hadden volgens de rechtbank veel eerder de informatie en het bewijs moeten verstrekken (dan was een procedure ook niet nodig geweest). Zie verder mijn juridische analyse in het tijdschrift Rechtspraak Insolventie 2019/96 en Rechtspraak Ondernemingsrecht 2019/72 [link] 

 

Annemarie Beljaars
Annemarie Beljaars

Annemarie Beljaars

Advocaat / Partner

“Of het nu om een overname of geschilprocedure gaat: ik sta een cliënt bij in spannende tijden. De kunst is dan om rust en vertrouwen uit te stralen en dat vertrouwen waar te maken. In de vorm van een resultaat dat zowel juridisch als commercieel zo goed mogelijk uitpakt.”

Categorieën