Afdwingen van stukken via de raadsheer-commissaris bij een enquêteprocedure?

Bij een procedure is de een partij nog wel eens afhankelijk van stukken die een andere partij heeft en die de ene partij graag wil inzien. Bij een enquêteprocedure waarin een onderzoek is gelast door de Ondernemingskamer kan men trachten de onderzoeker te bewegen die stukken op te vragen en aan de andere partij te verstrekken. Als de onderzoeker nu niet erg genegen is mee te werken, probeert men wel eens  de – tegelijk met de onderzoeker benoemde – raadsheer-commissaris te bewegen daarin een actieve rol te spelen. Dat dat niet zomaar opgaat, heeft de OK bevestigd in een uitspraak van 18 oktober 2018.

Uitgangspunt is dat de onderzoeker – met inachtneming van de norm dat voor zijn handelen steeds bepalend is hetgeen in de gegeven omstandigheden van  een bekwaam en redelijk handelend onderzoeker mag worden verwacht – vrij is in de uitvoering van de hem opgedragen taken en dat hij het onderzoek naar eigen inzicht inricht. De raadsheer-commissaris bewaakt meer het proces van de uitvoering van het onderzoek en niet het onderzoek zelf.

Zie mijn commentaar op deze uitspraak van Ondernemingskamer van 16 oktober 2018 in de Rechtspraak Ondernemingsrecht (RO) 2019/9.

 

Annemarie Beljaars
Annemarie Beljaars

Annemarie Beljaars

Advocaat / Partner

“Of het nu om een overname of geschilprocedure gaat: ik sta een cliënt bij in spannende tijden. De kunst is dan om rust en vertrouwen uit te stralen en dat vertrouwen waar te maken. In de vorm van een resultaat dat zowel juridisch als commercieel zo goed mogelijk uitpakt.”

Categorieën