TCR - faillissement: veel gestelde vragen

Ik heb een vraag over de door mij ontvangen loonbetaling van UWV.

U kunt hiervoor bellen met: 088 - 898 9294 – UWV

U dient mee te delen dat u i.v.m. vragen over de door u ontvangen betaling terug gebeld wil worden door de claimbeoordelaar van faillissementskantoor Rotterdam. In principe hebben ze alleen uw BSN nummer nodig en uw telefoonnummer uiteraard waarop u bereikbaar bent.
Op mijn betaalspecificatie van UWV staat “bijzondere loonheffing”. Wat houdt dit in?

UWV kan de nabetaling van toeslagen en extra gewerkte uren e.d. over februari niet met de normale tabel loonheffing uitbetalen.

Extra gewerkte uren februari en toeslagen februari worden dus niet betaald onder normaal tarief zoals op de loonstrook, maar onder bijzonder tarief (BT).

Hierdoor wordt er meer loonheffing ingehouden. Dit omdat deze extra gewerkte uren etc. worden gezien als nabetalingen en volgens de loonbelastingen moeten worden betaald met de tabel bijzondere beloningen.

Dit geldt dus voor iedereen die variabele loonbestanddelen over februari etc. nabetaald krijgt.

U dient zelf volgend jaar via de belastingaangifte 2020 teveel betaalde loonbelasting terug te vragen.

Ik ben onlangs bij een nieuwe werkgever begonnen maar heb nu ontslag gehad (eventueel als gevolg van “Corona”). Wat nu?

Omdat u een nieuwe baan heeft, heeft u naar alle waarschijnlijkheid van UWV geen zogenaamde IKO (inkomensverklaring) ontvangen over maart.
U kunt contact op te nemen met UWV op 088-898 9294.
U dient mee te delen dat u teruggebeld wil worden door de claimbeoordeler van faillissementskantoor Rotterdam.
U kunt uw BSN nummer doorgeven en uw telefoonnummer waarop u bereikbaar bent. Indien gevraagd wordt naar de reden van uw verzoek dan kunt u meedelen dat u een IKO van maart toegestuurd wil krijgen.

Wat moet ik bij de IKO van maart bijvoegen?

U dient te vermelden met ingang van wanneer uw nieuwe dienstverband is begonnen en tegen welke datum u nu uw ontslag heeft gekregen. Voorts moet u vermelden wat uw inkomsten zijn geweest en deze gegevens (bij voorkeur met een kopie van de salarisstrook) zo spoedig mogelijk door geven aan UWV.

Hoe wordt mijn vervolguitkering berekend?

De claimbeoordeler zal de door u verstrekte gegevens controleren. Dit is een zogenaamde polischeck. Na deze polischeck zal de claimbeoordeler uw uitkering na werkhervatting tot einde opzegtermijn van TCR berekenen.

Ik werk onregelmatige uren of heb een 0-uren-contract. Op mijn UWV specificatie staat 1-2 t/m …. februari 2020. Hoe zit het met mijn loon over januari?

Met de salarisspecificatie van februari worden voor die werknemers die onregelmatige uren werken o.a. de uren van januari 2020 verloond. Dit is niet anders dan voordat TCR failliet ging. Ook toen werden de werkzaamheden van de maand daarvoor in de volgende periode verloond.

Er volgt nog een eindafrekening in maart waarin de werkzaamheden van februari 2020 met u worden afgerekend. 

Ik heb gehoord dat door UWV geen bovenwettelijke uren, atv-uren en/of vakantie-uren worden betaald.

UWV zal ook de bovenwettelijke uren, atv-uren en vakantie-uren betalen. UWV streeft ernaar de eindafrekening hiervan uiterlijk juli / medio augustus 2020 op te maken en dit aan u te betalen. Indien dit eerder is, is dit dankzij de inspanningen van de medewerkers van UWV.

Het is mogelijk dat u meer uren heeft dan die door UWV worden vergoed. UWV zal u dit schriftelijk meedelen.

Wat moet ik doen als in juli of augustus blijkt dat UWV mij niet alles heeft betaald?

Het is mogelijk dat u hierna nog een vordering heeft in het faillissement van uw werkgever.  U moet hiervoor de onderstaande bescheiden toesturen: naar mw. J. Meedendorp van Van Boven Advocaten. Haar email adres vindt u op de website van Van Boven Advocaten te Middelburg.

  1. De brief van UWV waarop staat wat zij wel en NIET aan u betalen;
  2. Kopie van uw salarisstrook voor de berekening van uw vordering;
  3. Uw mededeling wat u claimt.

Zij zal u dan bevestigen wat de hoogte van uw vordering is en wat de rangorde van uw vordering is.

Krijg ik direct geld van de curator nadat ik mijn vordering heb ingediend bij Van Boven Advocaten?

Het noteren van uw vordering op de crediteurenlijst houdt niet in dat u ook automatisch een betaling mag verwachten van de curatoren.

U dient dan, net als alle crediteuren, het verloop van het faillissement af te wachten waarbij niet de zekerheid kan worden gegeven dat toegekomen wordt aan betaling van uw vordering(en).

Ik heb het UWV intakegesprek gemist. Wanneer kan ik nu?

Inventarisatie door UWV van diegenen die het intakegesprek hebben gemist, vindt op 9 maart plaats.
U krijgt in die week (9 tot en met 13 maart) een uitnodiging van UWV.

Mijn urenspecificatie komt niet overeen met mijn eigen lijst. Wat nu.

U kunt de ontvangen urenspecificatie met daarop uw aantekening en lijst doorsturen naar hetzelfde emailadres als voordat TCR failliet ging.
De medewerkers die daar nog werkzaam zijn zullen een en ander voor u controleren en u zoals gebruikelijk berichten.

Wat is mijn datum van ontslag?

U bent met ingang van 12 februari 2020 door de curatoren ontslagen.
Uw opzegtermijn eindigt – ws voor alle werknemers van TCR – na zes weken – derhalve tegen 25 maart 2020. Uw exacte datum einde opzegtermijn hoort u van UWV.

Wanneer vindt er een intake plaats door UWV faillissementen?

UWV tracht locaties te vinden in Nederland om de intakes te houden zodat voor een ieder een beperkte reistijd zal gelden.
De verwachting is dat de intakes in week 9, van 24 tot en met 6 maart 2020 zullen plaatsvinden.

Wie krijgen er een uitnodiging voor deze intake?

Alle personeelsleden van de TCR-vennootschappen ontvangen voor de intake een uitnodiging. Deze zal door TCR worden verzonden. In deze uitnodiging wordt de locatie en het tijdstip vermeld.

Wanneer mag ik de eerste betaling van UWV verwachten?

UWV streeft ernaar om in de eerste week van maart een substantiële betaling te doen aan alle werknemers.

Hoe lang is de TC-server nog bereikbaar voor de TCR-personeelsleden?

Dit is nog niet bekend. Naar verwachting in ieder geval tot eind februari 2020. Zeker is dit echter niet.

Uitbetaling verlofuren.

UWV zal nadat de opzegtermijn is verstreken of nadat u (eerder) uit dienst bent op uw eigen verzoek overgaan tot het opmaken van de eindafrekening.
UWV vergoedt het maximaal aantal dagen waarop u recht heeft in één jaar.

Uitbetaling vakantiegeld.

UWV zal nadat de opzegtermijn is verstreken of nadat u (eerder) uit dienst bent op eigen verzoek overgaan tot het berekening van het vakantiegeld tot einde van uw dienstverband.
Dit zal ongeveer twee tot drie maanden in beslag nemen.

Wordt mijn pensioen betaald?

UWV zal rechtstreeks aan het pensioenfonds de afdracht doen tot en met einde dienstverband.

Ik heb een tijdelijk contract. Mag de curator dat tussentijds opzeggen?

Ja, de curator heeft toestemming om alle dienstverbanden op te zeggen. Dit geldt dus ook voor de dienstverbanden van bepaalde tijd. Hiervoor geldt geen uitzondering. Uw tijdelijke contract eindigt uiterlijk aan het eind van de opzegtermijn of zoveel eerder als uw contract zou aflopen voor eind maart.

Ik ben in de ziektewet. Kan de curator mijn dienstverband opzeggen.

Ja, ook het dienstverband van een zieke werknemer wordt opgezegd. Hiervoor is geen verschil met de niet-zieke werknemers. U dient ook zelf te verschijnen op de intake.

Ik ben te ziek om naar de intake te komen.

In dat geval ontvangt u een persoonlijke uitnodiging van UWV. Houdt u er rekening mee dat betaling door UWV dan vertraging op kan lopen.

Wanneer moet ik mij aanmelden bij UWV-werkbedrijf.

Als u nog geen andere baan heeft voordat uw opzegtermijn eindigt, dient zich enkele dagen voordat uw opzegtermijn eindigt u digitaal aan te melden bij het UWV werkbedrijf.
Naar verwachting eindigt de opzegtermijn voor vrijwel alle werknemers eind maart. UWV faillissementen informeert u over de exacte einddatum.

Tijd-voor-tijd-uren.

Afhankelijk van het tijdstip waarop deze uren zijn opgebouwd, zal UWV deze uren uitbetalen onder de loongarantieregeling, De UWV-buitendienstmedewerker kan u hierover tijdens de intake beter over informeren.

Taxipas en verplicht dienstverband voor bijv. 2 jaar na het behalen van de taxipas.

Als gevolg van het faillissement eindigt de verplichting in dienst te blijven.

Ik heb een nieuwe baan. Wat nu?

Als u een nieuwe baan heeft, hoeft u niet tot de laatste dag van uw opzegtermijn te wachten.
U kunt zelf ontslag nemen gedurende uw opzegtermijn en een e-mail sturen naar de curator voor toestemming naar dammeijer@rassers.nl . In deze e-mail moet u vermelden wie de nieuwe werkgever is en met ingang van welke datum u daar wilt of mag beginnen. 

Ik heb al vakantie aangevraagd, kan dat nu doorgaan?

Als u vakantie heeft aangevraagd is door de planning hier rekening mee gehouden en kan deze vakantie gewoon doorgaan.