Disclaimer

Onderstaande disclaimer is van toepassing op deze door Rassers Advocaten geƫxploiteerde website, evenals op de door Rassers verstuurde (elektronische) nieuwsbrieven.

Op deze website en/of in de elektronische nieuwsbrieven wordt informatie over enkele juridische onderwerpen aangeboden als (een vorm van) dienstverlening voor cliënten en andere bezoekers. Deze informatie is algemeen en kan daarom niet worden beschouwd als juridisch advies. Rassers advocaten besteedt de grootst mogelijke zorg bij de samenstelling van de informatie op deze website, maar kan er niet voor instaan dat deze informatie altijd juist en volledig is. Rassers advocaten garandeert niet dat het gebruik van deze informatie leidt tot het juiste resultaat, noch dat deze informatie geschikt is voor specifieke doeleinden. Op deze website en in de elektronische nieuwsbrieven wordt verwezen naar websites die niet door Rassers, maar door derden worden onderhouden. Verwijzingen naar deze websites zijn alleen opgenomen ter informatie voor de bezoeker. Rassers advocaten heeft geen enkele zeggenschap over deze websites en kan daarom niet instaan voor de inhoud, juistheid of volledigheid van de informatie op deze websites. Uit het feit dat door Rassers naar deze websites wordt verwezen, mag niet worden afgeleid dat de inhoud daarvan wordt onderschreven.

Rassers advocaten kan niet garanderen dat het gebruik van de op deze website aangeboden informatie geen inbreuk maakt op rechten van derden. Rassers advocaten (haar aandeelhouders en/of haar medewerkers) is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die is of dreigt te ontstaan en/of voortvloeit uit het gebruik van deze website.
Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Rassers advocaten is het de gebruiker van de website en/of de ontvanger van de elektronische nieuwsbrieven niet toegestaan de inhoud van deze website of van de elektronische nieuwsbrieven te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden.