Rassers HR ontbijt: eet & weet

  • Datum07/04/2020 en 09/04/2020
  • Tijd 8.00u - 10.00u
  • Locatie Hotel Princeville, Princenhagelaan 5, Breda
  • Categorie Arbeidsrecht

Rassers HR Ontbijt: eet & weet
Dinsdag 7 en donderdag 9 april 2020

Ondernemen en HR

Tijdens de 10e editie van het HR-ontbijt praten Danielle Muller, Simone Oosterbeek en Isabel Wetzels van de sectie arbeidsrecht van Rassers Advocaten u weer bij over de voor ondernemers en ondernemingen relevante actuele ontwikkelingen in het arbeidsrecht.

We gaan het hebben over de eerste ervaringen met de ‘WAB’, flexcontracten, premiedifferentiatie, de i-grond en de compensatieregeling betaalde transitievergoeding. Er zijn nieuwe regels en er zijn aanpassingen op nog niet zo lang bestaande regels. Kortom, er is weer genoeg te bespreken!

De ontvangst is om 08:00 uur, mét ontbijt. Na afloop van de lezingen om 09:45 uur is er gelegenheid tot napraten. Meldt u zich (weer) aan? Klik op de button hiernaast.

Wij zien uit naar uw komst en hopen op veel interactie en uitwisseling van praktische tips tussen de aanwezigen. Bij de afgelopen 9 edities is gebleken dat ook het aspect van het inhoudelijk delen van ervaringen ‘uit het veld’ van toegevoegde waarde is. De inhoud van wet- en regelgeving kennen is één, het op een goede en praktische manier toepassen daarvan is een tweede.

Wilt u een collega of relatie meenemen? Wij juichen dat van harte toe! Geef dit dan aan bij uw aanmelding, onder vermelding van naam en mailadres van uw introducé(e).

Data: 7 en 9 april (keuze)
Tijd: van 08:00 - 10:00 uur
Locatie: Hotel Princeville, Princenhagelaan 5, Breda (naast A16 tussen Rotterdam en Antwerpen)

Tijdens het Rassers HR-ontbijt kunnen foto's en/of video-opnames gemaakt worden. Deze willen we graag gebruiken voor publicatiedoeleinden, onder meer via onze website, social media en bij presentaties. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan verzoeken wij u dat vooraf aan ons door te geven.