Pensioenontbijt Rassers en Van Oers

  • Datum 23/04/2019
  • Tijd 08.00u tot 10.00u
  • Locatie Hotel Breda Princeville
  • Categorie Arbeidsrecht

Beste relatie,

Het Pensioenakkoord, de AOW-gerechtigde leeftijd en duurzame inzetbaarheid oudere medewerkers in combinatie met eerder stoppen met werken. Het kan een behoorlijke uitdaging zijn om alle wijzigingen op het gebied van pensioen(recht) bij te houden en om de implicaties van alle veranderingen te doorgronden. Bent u benieuwd naar de recente wijzigingen, risico's en kansen? Kom naar de ontbijtsessie op woensdag 22 mei a.s. van 8.00 tot 10.00 uur in Breda!

Bram Rothuizen, pensioenrechtadvocaat bij Rassers advocaten en Jeroen van der Linden, Senior Pensioenadviseur bij Van Oers Accountancy & Advies, nemen u mee in de wereld van pensioen. En dat is belangrijk, want na het salaris is het pensioen één van de belangrijkste én kostbaarste arbeidsvoorwaarden. We bieden u handvatten om eventuele (financiële) risico’s te voorkomen.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Pensioenakkoord
  • Verplichte deelname aan een bedrijfstakpensioenfonds en de mogelijke gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien – bestuurdersaansprakelijkheid
  • Duurzame inzetbaarheid oudere werknemers i.c.m. eerder stoppen
  • De juridische (on)houdbaarheid van afstandsverklaringen
  • Verbeteren van arbeidsvoorwaarde pensioen, zonder extra pensioenlasten
  • Het pensioenontslagbeding


We begrijpen dat u een drukke agenda heeft. Daarom kiezen we bewust voor een vroeg tijdstip. We zorgen voor een licht ontbijt, dus dat kunt u thuis overslaan!