115 jaar ervaring in de advocatuur

Bovenstaande discussie kwam aan de orde in een uitspraak van 21 november 2023 bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven, de hoogste bestuursrechter in dit verband.[1] In deze blog wordt kort stil gestaan bij het juridisch kader in deze kwestie, wat zich precies heeft afgespeeld en wat dit nu betekent voor de praktijk.

De etikettering van een levensmiddel –  zoals margarine – mag niet misleidend zijn.[2]

In de bovengenoemde zaak bestond discussie over kuipje margarine met op de verpakking de aanduiding “plantaardig”, maar waarbij op de ingrediëntenlijst tevens weipoeder (melk) stond vermeld.

Margarine is een smeerbaar vetproduct bedoeld voor menselijke consumptie.[3] Voor deze producten mag uitsluitend de aanduiding  “plantaardig” worden gebruiken, indien het product alleen vet van plantaardige oorsprong bevat, met een tolerantie voor dierlijk vet van 2 % van het vetgehalte.[4] Volgens het CBb zijn andere ingrediënten niet bepalend voor de vraag of voor een product de aanduiding “plantaardig” mag worden gebruikt.

Kortom, er is géén sprake van misleidende voedselinformatie wanneer het kuipje margarine mét weipoeder wordt ge-etiketteert met de aanduiding “plantaardig”.


[1] CBb 21 november 2023, ECLI:NL:CBB:2023:639.

[2] Artikel 16 GFL (vo. 178/2002) en artikelen 7 en 36 van de Europese Verordening voedselinformatie aan consumenten.

[3] artikel 78 van Verordening (EU) 1308/2013

[4] Vijfde lid van onderdeel II van deel VII van bijlage VII van de Verordening (EU) 1308/2013 i.c.m. onderdeel B, van Aanhangsel II van de Verordening (EU) 1308/2013.