115 jaar ervaring in de advocatuur

Nadat de oppositie is ingesteld, heb je twee maanden de tijd om een verweer in te dienen bij het BOIP. In dit verweer dient te worden aangegeven dat de merkaanvraag aan de eisen voldoet, het merk niet (te veel) lijkt op het oudere merk en er geen verwarring ontstaat tussen de merkaanvraag en het oudere merk. Van belang is dat dit verweer voldoende omvangrijk is om de kansen voor een succesvolle inschrijving te vergroten. Het BOIP zal vervolgens een beslissing nemen over de oppositie waarbij een zitting zou kunnen worden ingepland.

Indien de oppositie wordt toegewezen, wordt jouw merkaanvraag afgewezen. Indien de oppositie wordt afgewezen, zal jouw merk worden geregistreerd.

Wanneer jouw merkaanvraag is gepubliceerd en er geen oppositie is ingediend, zal het BOIP jouw merk registeren. Deze registratie houdt in dat jouw merk is opgenomen in het merkenregister en je officieel houder bent van het merkenrecht. Jouw merk is dan beschermd tegen gebruik door derden voor dezelfde of soortgelijke waren en/of diensten. Een geregistreerd merk is 10 jaar geldig, waarna u deze registratie kunt verlengen en opnieuw 10 jaar bescherming kunt genieten.

Bescherm het merk ook na inschrijving

Ook na de merkinschrijving is het essentieel uw merk deugdelijk te beschermen en op te treden tegen inbreuken van derden. Indien een derde inbreuk maakt op uw merk en bijvoorbeeld een soortgelijk teken gebruikt voor zijn of haar producten en/of diensten kan er verwarring ontstaan bij het relevante publiek waardoor dit kan leiden tot reputatieschade en wellicht ook omzetverlies. Door op te treden tegen inbreuken van derden waarborgt u, uw marktpositie, de mogelijkheid om uw merk te blijven gebruiken om zo uw onderneming, producten en/of diensten te onderscheiden van uw concurrenten.

Bescherm uw rechten: neem contact op met onze IE-specialist voor deskundig advies

Meer weten? Neem contact op met Rebecca van der Lugt, lugt@rassers.nl

Bel nu 076 513 6198