115 jaar ervaring in de advocatuur

Update! Asbestdaken verboden vanaf 31 december 2024

Bouw- en vastgoedrecht

Vanaf 2025 zijn asbestdaken in Nederland hoogstwaarschijnlijk verboden. De tweede kamer heeft op 16 oktober 2018 ingestemd met het wetsvoorstel van staatssecretaris Van Veldhoven (ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) om asbestdaken te verbieden. De tweede kamer heeft daarbij ook een motie aangenomen over de ingang van het verbod op asbestdaken per 31 december 2024 in plaats van de voorgestelde datum 1 januari 2024. Dit betekent dat eigenaren van gebouwen een jaar langer de tijd krijgen om een asbesthoudende dakbedekking te verwijderen.

Meer lezen

Wel óf geen bouwstop voor bestaande en nieuwe projecten door Porthos-uitspraak?

Bouw- en vastgoedrecht

Op 2 november 2022 oordeelde Raad van State in de zogenoemde “Porthos-uitspraak” dat de bouwvrijstelling van de natuurvergunningplicht voor wat betreft stikstof buiten toepassing moet worden gelaten. Deze uitspraak kan grote gevolgen hebben voor de praktijk, waarover hierna meer.

Meer lezen

Een toezegging van een ambtenaar kan nu het bestuursorgaan binden

Bouw- en vastgoedrecht

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in een uitspraak van 29 mei 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:1694) haar jurisprudentie over de werking van het vertrouwensbeginsel in het omgevingsrecht ingrijpend gewijzigd. Uit de uitspraak volgt dat een toezegging van een bouwinspecteur en andere ambtenaren aan een vrouw uit Amsterdam het gerechtvaardigd vertrouwen heeft gewekt dat het gemeentebestuur van Amsterdam in haar geval niet handhavend zou optreden vanwege het niet in overeenstemming met de vergunning aanwezige dakterras.

Meer lezen