115 jaar ervaring in de advocatuur

Het einde van de Kruimelgevallenregeling?

Omgevingsrecht

Betekent de inwerkingtreding van de Omgevingswet het einde van de Kruimelgevallenregeling? De inwerkingtreding van de Omgevingswet brengt met zich dat de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en daarmee ook het Besluit omgevingsrecht (Bor) worden ingetrokken. Dit betekent ook dat de kruimelgevallenregeling van artikel 4, bijlage II, van het Bor straks niet meer geldt. In deze blog wordt besproken wat de intrekking van de kruimelgevallenregeling precies voor de praktijk betekent. Welke voordelen komen te vervallen, welke vergelijkbare mogelijkheden blijven wellicht bestaan en wat komt ervoor terug?

Meer lezen

Het bevoegd gezag onder de Omgevingswet

Omgevingsrecht

Het bevoegd gezag. Het decentraal-tenzij-beginsel. Magneetactiviteiten. Hoewel vanuit de praktijk de oproep klinkt om de inwerkingtreding van de Omgevingswet uit te stellen , staat de inwerkingtreding van de Omgevingswet vooralsnog gepland voor 1 juli 2022. Om goed voorbereid te zijn, wordt in deze blog besproken hoe de rol van het bevoegd gezag onder de Omgevingswet precies eruit komt te zien.

Meer lezen

In financieel zwaar weer? Direct hulp met ons vrijblijvend Financieel Fit Consult

Financieel uitdagende tijden kunnen veel complexiteit en stress met zich mee brengen. Zeker nu de corona belastingschulden terugbetaald moeten worden. Ondersteuning en advies kan hierin het verschil maken. Rassers Advocaten en Van Oers Corporate Finance zetten zich samen in om je te ondersteunen bij financiële nood.

Meer lezen

Update! Asbestdaken verboden vanaf 31 december 2024

Bouw- en vastgoedrecht

Vanaf 2025 zijn asbestdaken in Nederland hoogstwaarschijnlijk verboden. De tweede kamer heeft op 16 oktober 2018 ingestemd met het wetsvoorstel van staatssecretaris Van Veldhoven (ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) om asbestdaken te verbieden. De tweede kamer heeft daarbij ook een motie aangenomen over de ingang van het verbod op asbestdaken per 31 december 2024 in plaats van de voorgestelde datum 1 januari 2024. Dit betekent dat eigenaren van gebouwen een jaar langer de tijd krijgen om een asbesthoudende dakbedekking te verwijderen.

Meer lezen

Wetsvoorstel wijziging re-integratieverplichting tweede ziektejaar

Arbeidsrecht , Arbeidsongeschiktheid en reïntegratie

Op vrijdag 13 oktober 2023 is het Wetsvoorstel tot wijziging van de re-integratieverplichting in het tweede ziektejaar bij werknemers van kleine en middelgrote werkgevers geopend ter consulatie. De online raadpleging is op 24 november 2023 gesloten. Wat is het doel van dit wetsvoorstel en wat houdt het precies in?

Meer lezen

Heimelijk geluidsopnames maken van gesprekken met werkgever of werknemer

Arbeidsrecht , Privacyrecht

Het stiekem opnemen van gesprekken is steeds makkelijker geworden en komt steeds vaker voor. Ook op de werkvloer. Tijdens het voeren van belangrijke gesprekken, zoals een beoordelingsgesprek of gesprekken in het kader van re-integratie of een verbetertraject, is het goed mogelijk dat een werknemer een geluidsopname maakt zonder dat hier toestemming voor is gevraagd. 

Meer lezen