115 jaar ervaring in de advocatuur

Grote stappen, té snel vooruit

Arbeidsrecht

Loonopschorting en loonstop, het blijft een lastig vraagstuk waar veel werkgevers mee worstelen. Het gaat regelmatig mis. Zo ook in een recente zaak bij de Kantonrechter te Rotterdam. De werkgever had zijn werkneemster niet van tevoren gewaarschuwd voor een loonopschorting vanwege het niet meewerken aan de re-integratie. Direct na zijn mededeling van loonopschorting stopte de werkgever de loonbetalingen. Dit kwam hem duur te staan. Lees hier waarom.

Meer lezen

EINDE CONCURRENTIEBEDING

Arbeidsrecht

Toelichting op het nieuwe Wetsvoorstel modernisering concurrentiebeding Het concurrentiebeding wordt aangescherpt. Kort samengevat is de reden hiervoor dat er door werkgevers veel oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van dit beperkende beding. De regering wil daarom het aantal concurrentiebedingen terugbrengen en de balans tussen werkgever en werknemer herstellen. Dit wordt geregeld in het Wetsvoorstel modernisering concurrentiebeding. Wat houden de wijzigingen precies in?

Meer lezen

Maak kennis met Isabel Wetzels, ons sectiehoofd arbeidsrecht

Arbeidsrecht
Meer lezen

Het einde van de Kruimelgevallenregeling?

Omgevingsrecht

Betekent de inwerkingtreding van de Omgevingswet het einde van de Kruimelgevallenregeling? De inwerkingtreding van de Omgevingswet brengt met zich dat de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en daarmee ook het Besluit omgevingsrecht (Bor) worden ingetrokken. Dit betekent ook dat de kruimelgevallenregeling van artikel 4, bijlage II, van het Bor straks niet meer geldt. In deze blog wordt besproken wat de intrekking van de kruimelgevallenregeling precies voor de praktijk betekent. Welke voordelen komen te vervallen, welke vergelijkbare mogelijkheden blijven wellicht bestaan en wat komt ervoor terug?

Meer lezen

Het bevoegd gezag onder de Omgevingswet

Omgevingsrecht

Het bevoegd gezag. Het decentraal-tenzij-beginsel. Magneetactiviteiten. Hoewel vanuit de praktijk de oproep klinkt om de inwerkingtreding van de Omgevingswet uit te stellen , staat de inwerkingtreding van de Omgevingswet vooralsnog gepland voor 1 juli 2022. Om goed voorbereid te zijn, wordt in deze blog besproken hoe de rol van het bevoegd gezag onder de Omgevingswet precies eruit komt te zien.

Meer lezen

In financieel zwaar weer? Direct hulp met ons vrijblijvend Financieel Fit Consult

Financieel uitdagende tijden kunnen veel complexiteit en stress met zich mee brengen. Zeker nu de corona belastingschulden terugbetaald moeten worden. Ondersteuning en advies kan hierin het verschil maken. Rassers Advocaten en Van Oers Corporate Finance zetten zich samen in om je te ondersteunen bij financiële nood.

Meer lezen