115 jaar ervaring in de advocatuur

Maak kennis met Fred Froger, ons sectiehoofd ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht

Fred is inmiddels alweer ruim 15 jaar actief in de advocatuur, maar zo begint hij zijn carrière niet. Na zijn afstuderen werkt Fred eerst geruime tijd voor een grote Nederlandse bank, maar uiteindelijk lonkt het avontuur toch… Op zijn 35e neemt hij alsnog de gok en waagt hij de sprong in het diepe, in de wonderlijke wereld van de advocatuur. Waarom heb je die overstap destijds eigenlijk gemaakt?

Meer lezen

Financieren of faillissement? Over noodzaakfinanciering en de aanvullende verplichtingen van de aandeelhouder bij vennootschappen in slecht weer.

Faillissement en herstructurering

Ondernemen is (onvermijdelijk) risico nemen en helaas komt het hierdoor voor dat een onderneming voor grote financiële uitdagingen komt te staan. Soms is een faillissement onafwendbaar. In sommige situaties kan een onderneming voortgezet worden maar is een forse kapitaalinjectie acuut nodig. Wanneer de bank niet wil meewerken aan financiering en een patstelling tussen aandeelhouders is ontstaan, kan de “noodzaakfinanciering” als laatste redmiddel uitkomst bieden. In deze blog wordt ingegaan op de voorwaarden waaraan voldaan moet worden en de rol van de Ondernemingskamer in deze procedure.

Meer lezen

Nieuwe generatie, Nieuwe perspectieven. In gesprek met Stan Verheijden

Arbeidsrecht
Meer lezen

Grote stappen, té snel vooruit

Arbeidsrecht

Loonopschorting en loonstop, het blijft een lastig vraagstuk waar veel werkgevers mee worstelen. Het gaat regelmatig mis. Zo ook in een recente zaak bij de Kantonrechter te Rotterdam. De werkgever had zijn werkneemster niet van tevoren gewaarschuwd voor een loonopschorting vanwege het niet meewerken aan de re-integratie. Direct na zijn mededeling van loonopschorting stopte de werkgever de loonbetalingen. Dit kwam hem duur te staan. Lees hier waarom.

Meer lezen

EINDE CONCURRENTIEBEDING

Arbeidsrecht

Toelichting op het nieuwe Wetsvoorstel modernisering concurrentiebeding Het concurrentiebeding wordt aangescherpt. Kort samengevat is de reden hiervoor dat er door werkgevers veel oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van dit beperkende beding. De regering wil daarom het aantal concurrentiebedingen terugbrengen en de balans tussen werkgever en werknemer herstellen. Dit wordt geregeld in het Wetsvoorstel modernisering concurrentiebeding. Wat houden de wijzigingen precies in?

Meer lezen

Maak kennis met Isabel Wetzels, ons sectiehoofd arbeidsrecht

Arbeidsrecht
Meer lezen