115 jaar ervaring in de advocatuur

Financieren of faillissement? Over noodzaakfinanciering en de aanvullende verplichtingen van de aandeelhouder bij vennootschappen in slecht weer.

Faillissement en herstructurering

Ondernemen is (onvermijdelijk) risico nemen en helaas komt het hierdoor voor dat een onderneming voor grote financiële uitdagingen komt te staan. Soms is een faillissement onafwendbaar. In sommige situaties kan een onderneming voortgezet worden maar is een forse kapitaalinjectie acuut nodig. Wanneer de bank niet wil meewerken aan financiering en een patstelling tussen aandeelhouders is ontstaan, kan de “noodzaakfinanciering” als laatste redmiddel uitkomst bieden. In deze blog wordt ingegaan op de voorwaarden waaraan voldaan moet worden en de rol van de Ondernemingskamer in deze procedure.

Meer lezen

Nieuwe generatie, Nieuwe perspectieven. In gesprek met Stan Verheijden

Arbeidsrecht
Meer lezen

Grote stappen, té snel vooruit

Arbeidsrecht

Loonopschorting en loonstop, het blijft een lastig vraagstuk waar veel werkgevers mee worstelen. Het gaat regelmatig mis. Zo ook in een recente zaak bij de Kantonrechter te Rotterdam. De werkgever had zijn werkneemster niet van tevoren gewaarschuwd voor een loonopschorting vanwege het niet meewerken aan de re-integratie. Direct na zijn mededeling van loonopschorting stopte de werkgever de loonbetalingen. Dit kwam hem duur te staan. Lees hier waarom.

Meer lezen

EINDE CONCURRENTIEBEDING

Arbeidsrecht

Toelichting op het nieuwe Wetsvoorstel modernisering concurrentiebeding Het concurrentiebeding wordt aangescherpt. Kort samengevat is de reden hiervoor dat er door werkgevers veel oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van dit beperkende beding. De regering wil daarom het aantal concurrentiebedingen terugbrengen en de balans tussen werkgever en werknemer herstellen. Dit wordt geregeld in het Wetsvoorstel modernisering concurrentiebeding. Wat houden de wijzigingen precies in?

Meer lezen

Maak kennis met Isabel Wetzels, ons sectiehoofd arbeidsrecht

Arbeidsrecht
Meer lezen

Het einde van de Kruimelgevallenregeling?

Omgevingsrecht

Betekent de inwerkingtreding van de Omgevingswet het einde van de Kruimelgevallenregeling? De inwerkingtreding van de Omgevingswet brengt met zich dat de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en daarmee ook het Besluit omgevingsrecht (Bor) worden ingetrokken. Dit betekent ook dat de kruimelgevallenregeling van artikel 4, bijlage II, van het Bor straks niet meer geldt. In deze blog wordt besproken wat de intrekking van de kruimelgevallenregeling precies voor de praktijk betekent. Welke voordelen komen te vervallen, welke vergelijkbare mogelijkheden blijven wellicht bestaan en wat komt ervoor terug?

Meer lezen