115 jaar ervaring in de advocatuur

Kennis van zaken.

We adviseren, voeren onderhandelingen met werknemers en hun vertegenwoordigers, en coördineren goed gefundeerde ontslagprocedures. We bieden begeleiding bij het effectief omgaan met zieke werknemers en het nemen van weloverwogen stappen in het kader van re-integratie. Met speciale aandacht voor de Wet verbetering poortwachter, streven wij ernaar loonsancties van het UWV te voorkomen. Of het nu gaat om het betalen van uitkeringen aan zieke werknemers of het indienen van bezwaren en bestuursrechtelijke procedes tegen en bij het UWV: wij zorgen voor juridische helderheid en strategische bijstand.

Voor jou, naast jou

  • Ondernemers
  • Werkgevers
  • Werknemers

 

De advocaten van Rassers hebben de kennis en ervaring om ondernemers feilloos te begeleiden door wat ze zelf vaak als een mijnenveld ervaren. Niet alleen bij lichamelijke ziekte, maar ook in complexere situaties. Bijvoorbeeld als werknemers geestelijke problemen hebben of bij verslavingsproblematiek.

Focus en toewijding

Op het scherp
van de snede

Onze hulp is er altijd in eerste instantie op gericht om schade voor de cliënt te beperken, door werknemers te stimuleren zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan. Daarbij benutten we de (beperkte) wettelijke mogelijkheden ten volle. Als werknemers geen stappen tot herstel of re-integratie willen ondernemen terwijl ze dit wel zouden kunnen, adviseren we over een mogelijke ontslagprocedure. In zo’n geval bereiden we een solide dossier voor en procederen we zo nodig.

 

 

Onze advocaten aan zet