115 jaar ervaring in de advocatuur

Kennis van zaken.

We ondersteunen en vertegenwoordigen ambtenaren bij allerlei besluiten die hun arbeidspositie beïnvloeden. Van voorgenomen ontslag tot salarisaanpassingen, officiële beoordelingen, plichtsverzuim, schorsingen en herplaatsingen. Ook de groep ambtenaren die door de Wnra hun ambtenarenpositie hebben verloren, staan wij bij. Juist voor deze groep is scherp juridisch advies cruciaal omdat er  vaak nog atypische regels zijn blijven bestaan zoals de ambtseed en integriteit. Bovendien gelden er vaak afwijkende regels met betrekking tot regulier arbeidsrecht en ontslag.

Voor jou, naast jou

  • Ambtenaren
  • Medewerkers van de politie
  • Medewerkers bij defensie
  • Officieren van justitie
  • Politieke ambtsdragers
  • Rechters
  • Voormalig ambtenaren

 

 

Scherp advies of partner nodig? Wij staan direct voor je klaar.

Bel nu 076 513 6191

Doordat ‘echte’ ambtenaren niet op basis van een arbeidsovereenkomst werken maar worden aangesteld, verschilt hun positie fundamenteel van die van ‘reguliere’ werknemers. Zo verloopt ontslag via de bestuursrechter en zijn speciale bezwaar- en beroepsprocedures van toepassing. Dat maakt ambtenarenrecht tot een heel eigen vakgebied – waar onze specialisten volledig in thuis zijn. Vanwege onze kennis van het ambtenarenrecht zijn we ook thuis in de specifieke regels die nog steeds op ‘voormalig’ ambtenaren van toepassing zijn en die in het gewone arbeidsrecht geen of nauwelijks een rol spelen.

Focus en toewijding

Op het scherp
van de snede

Goed advies en professionele begeleiding zijn erg belangrijk. Binnen onze sectie Arbeidsrecht zijn er gespecialiseerde advocaten die ook bestuursrechtelijke aspecten van de arbeidspositie doorgronden. We komen snel in actie, brengen samen met de cliënt de situatie in kaart. En zorgen ervoor dat de juiste procedures tijdig en goed onderbouwd in gang worden gezet.

Onze advocaten aan zet

Benieuwd of we iets voor je kunnen betekenen? Vaak weten we dit al tijdens een kort telefoontje.

Bel nu 076 513 6191