Advocaten Pensioenrecht

Pensioen is de belangrijkste arbeidsvoorwaarde. Er wordt wel gesteld dat een werknemer een dag per week werkt voor zijn pensioen. Het pensioenrecht is continu in beweging, met name door de aanhoudend lage rente als gevolg van de financiële crisis en de structurele stijging van de levensverwachting van werknemers.

 

De AOW- en pensioenrichtleeftijd wordt versneld verhoogd naar 67 jaar en drie maanden. Maar blijft het hier bij? De pensioenrichtleeftijd loopt immers mee met de ontwikkeling van de levensverwachting. Door de lage rente zijn de dekkingsgraden van de pensioenfondsen drastisch gedaald en wordt niet voldaan aan de eisen van de toezichthouder. Kortingen op huidige en toekomstige pensioenuitkeringen dreigen.

 

Ondertussen loopt het politieke debat over de houdbaarheid van het huidige collectieve pensioenstelsel. Blijven we collectieve voorzieningen in de huidige vorm houden? Denk daarbij aan het algemeen pensioenfonds (APF). Vanaf

1 januari 2016 is het mogelijk een APF op te richten. Een APF is een pensioenfonds dat één of meer pensioenregelingen uitvoert en is gecreëerd om bundeling in de uitvoering van pensioenregelingen te vergemakkelijken. Of gaan we naar een stelsel waarbij iedereen zelf op individuele basis pensioen kan opbouwen? Uit onderzoek blijkt namelijk dat driekwart van de Nederlanders zelf wil kunnen kiezen bij welke uitvoerder ze hun pensioen onderbrengen. 

 

Dan is er nog de Wet Pensioencommunicatie die op 1 april 2015 in werking is getreden. Deze wet legt een grote verplichting op pensioenuitvoerders en werkgevers om deelnemers goed en eerlijk te informeren over hun pensioen.

 

Welke consequenties heeft dit allemaal? Pensioenland is voor de meeste werkgevers en werknemers een onbegaanbaar woud en door de vele wijzigingen wordt door de bomen het bos al helemaal niet meer gezien. Het is vaak erg lastig te bepalen wat de te volgen route is voor de werkgever en wat de rechtspositie van de werknemer is. Daarnaast zijn pensioenregelingen inhoudelijk over het algemeen behoorlijk ingewikkeld.

 

Bij Rassers maken wij de pensioenproblematiek voor u helder en inzichtelijk met het doel zo snel mogelijk een oplossing aan te reiken en te bereiken. Als dat niet anders kan dan door een juridische procedure, bent u ook voor pensioenrecht bij ‘proceskantoor’ Rassers aan het juiste adres en zullen onze pensioenadvocaten u daarin vakkundig bijstaan.

 

Of u nu ondernemer, (assurantie)tussenpersoon, directeur-grootaandeelhouder (DGA) of werknemer bent, onze pensioenadvocaten adviseren en procederen over de meest uiteenlopende pensioenonderwerpen, zoals:

- wijziging en aanbieding van een pensioenregeling- en/of overeenkomst;

- de rol van de ondernemingsraad bij (de wijziging van) pensioen;

- pensioen na overgang van onderneming;

- waardeoverdracht van pensioen;

- de eventuele verplichte deelname aan een bedrijfstakpensioenfonds;

- vrijstelling van deelname aan een bedrijfstakpensioenfonds;

- geschillen met pensioenverzekeraars of bedrijfstakpensioenfondsen;

- de (on)mogelijkheden van de afstandsverklaring ten aanzien van pensioen.

 

Voor deze en andere vraagstukken kunt u terecht bij een van onze gespecialiseerde pensioenadvocaten, die eveneens zijn aangesloten bij het Nederlands Pensioenbureau. Dit is het bureau vaktechniek voor de pensioenbranche. Dankzij het kenniscentrum en de verzorgde pensioenopleidingen en studiedagen van het Nederlands Pensioenbureau blijven de pensioenadvocaten altijd up-to-date. Zo heeft Bram Rothuizen onder meer de opleiding gecertificeerd Bpf Werkingssfeeradviseur bij het Nederlands Pensioenbureau afgerond. Het Nederlands Pensioenbureau is tevens specialist op het terrein van werkingssfeeronderzoek en actuariële berekeningen. Hierdoor is Bram in staat om snel en gedegen te kunnen bepalen of een onderneming onder de werkingssfeer van een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds (Bpf) valt en, zo ja, welke stappen vervolgens het beste ondernomen kunnen worden.

 

Heeft u een vraag of een geschil met betrekking tot pensioen? Dan kunt u contact opnemen met:

 

de heer mr. Bram Rothuizen – rothuizen@rassers.nl

mevrouw mr. Danielle Muller – muller@rassers.nl

 

RASSERS ADVOCATEN  •  Sophiastraat 22-28  •  4811 EM Breda  •  T +31 (0)76 5 136 136  •  F +31 (0)76 522 25 52