Mediation

Sinds enige tijd beschikt advocatenkantoor Rassers in Breda over een mediator, te weten John Velenturf. Hij heeft voldaan aan alle opleidingsvereisten en is ingeschreven in het register van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN).

 

Door zijn meer dan dertigjarige ervaring als advocaat en faillissementscurator heeft John een diepgaand inzicht in conflicten en het oplossen daarvan, vooral in de zakelijke sfeer. Daarbij kan je bijvoorbeeld denken aan conflicten die verband houden met samenwerkingsverbanden, partnerschappen, joint ventures, bedrijfsovernames en –opvolging, commerciële samenwerkingen zoals distributie, gezamenlijke projecten, corporate governance kwesties, kwesties in het kader van insolventiesituaties en bestuurdersaansprakelijkheid. John is bovendien vaak betrokken geweest bij internationale zakelijke aangelegenheden en spreekt dan ook de taal van het internationale zakenleven.

 

Door zijn decennialange ervaring met gerechtelijke en arbitrale procedures weet John wat daarmee te bereiken valt maar vooral ook wat niet bereikt kan worden. Met deze kennis en ervaring kan hij goed doorzien waar mediation bij een zakelijk conflict kans van slagen heeft.

 

Hij is in staat om vertrouwen te wekken bij zijn cliënten, kan goed hoofd- en bijzaken van elkaar onderscheiden en heeft grote overtuigingskracht. John kan voor u een bijdrage leveren aan het ombuigen van een conflict naar een kans. Indien u deze kans wil aangrijpen om een conflict met behulp van onze mediator John Velenturf op te lossen, nodigen wij u uit om contact op te nemen met hem via velenturf@rassers.nl, of telefonisch op 06 53  259  390 of 076 5 136 136.

 

Mediation

RASSERS ADVOCATEN  •  Sophiastraat 22-28  •  4811 EM Breda  •  T +31 (0)76 5 136 136  •  F +31 (0)76 522 25 52