Advocaten Ondernemingsrecht Breda

Op het gebied van ondernemingsrecht hebben we van oudsher een reputatie hoog te houden. Speciaal voor ondernemers zet Rassers een breed scala aan juridische diensten in:
 

Advies bij Fusies en overnames


Staat u op het punt een onderneming te kopen of verkopen? Dan doet u er goed aan de transactiedocumenten op te laten stellen of voor te leggen aan één van onze specialisten. Zij voeren ook de due diligence-onderzoeken (onderzoek naar bijvoorbeeld de financiële, commerciële en/of juridische status van het over te nemen bedrijf) voor u uit. Rassers ondersteunt ook bij procedures die verband houden met bedrijfsovernames, bijvoorbeeld over garantieaanspraken.


Corporate litigation (bijvoorbeeld bij geschillen m.b.t. aandeelhouders en bestuurdersaansprakelijkheid)


Komt u voor een vennootschapsrechtelijk geschil te staan, bijvoorbeeld een aandeelhoudersgeschil, bestuurdersaansprakelijkheid of het ontvlechten van een samenwerking? Rassers staat u bij in de procedures op dit gebied.


Insolventierecht en corporate recovery
 

Verkeert een onderneming in zwaar weer en is er sprake van faillissement of surseance van betaling? Rassers is gespecialiseerd in de afwikkeling ervan. Op basis daarvan benoemt de rechtbank onze ondernemingrechtspecialisten regelmatig tot curator en bewindvoerder. Zij staan ook klaar voor ondernemers die te maken krijgen met insolvente wederpartijen, reorganisaties, schuldsaneringen, doorstartscenario’s of bestuurdersaansprakelijkheid in insolventiesituaties.
 

Handel en distributie
 

Krijgt u als ondernemer te maken met handels- en distributieaangelegenheden zoals agentuur, franchise, alleenverkoop en exclusieve afname, zorg er dan voor dat uw overeenkomsten en algemene voorwaarden in orde zijn. Wij stellen ze graag voor u op en adviseren en procederen in geval van conflicten.

 

Intellectueel eigendom, oneerlijke concurrentie en mededinging
 

Wilt u een naam, logo, uitvinding, model of idee laten registreren als intellectueel eigendom, dan onderzoekt Rassers samen met u graag de mogelijkheden. Vermoedt u inbreuk op uw auteursrecht, octrooirecht of merkrecht en leidt dat tot een procedure? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Ook voor professionele ondersteuning bij oneerlijke en onrechtmatige concurrentie en aspecten van Nederlands en Europees mededingingsrecht.
Onze ondernemingsrechtadvocaten zijn in staat om documenten direct in het Engels op te stellen en te beoordelen, zodat u ook in internationale situaties op hen kun vertrouwen. Bovendien heeft Rassers als founding member toegang tot alle deskundigheid die verzameld is in het wereldwijde advocatennetwerk TAGLaw.
 

U zoekt direct een advocaat ondernemingsrecht?

 

De Ondernemingsrechtspecialisten van Rassers zijn: John Velenturf, Bart van LogtestijnHans Erik Van GorpAnnemarie Beljaars, Fred FrogerNicole van den Heuvel, Marieke Martens, Günes Güntekin, Sander van Sprundel, Martijn Schouw, Lotte Gremmen en Philip Vroegrijk.

 

 

RASSERS ADVOCATEN  •  Sophiastraat 22-28  •  4811 EM Breda  •  T +31 (0)76 5 136 136  •  F +31 (0)76 522 25 52