Advocaten Civiele Cassatie

Civiele cassatie bij de Hoge Raad

 

Procederen in civiele zaken bij de Hoge Raad der Nederlanden was tot 1 juli 2012 voorbehouden aan de in Den Haag gevestigde advocatuur. Sinds 1 juli 2012 is dit veranderd en kunnen ook advocaten buiten het arrondissement Den Haag bij de Hoge Raad procederen.

 

Mark Alkema en Mark Littooij van Rassers zijn toegelaten om te procederen voor de Hoge Raad in civiele zaken.

 

Wat is civiele cassatie?


Wanneer een partij het niet eens is met een uitspraak van een gerechtshof (in hoger beroep of in eerste aanleg), bestaat veelal nog de mogelijkheid om cassatieberoep in te stellen bij de Hoge Raad der Nederlanden. Voorts staat in een flink aantal gevallen cassatieberoep open van een uitspraak in eerste aanleg van een kantonrechter of een rechter-commissaris. Partijen kunnen ook overeenkomen dat het hoger beroep tegen een vonnis van de rechtbank of de kantonrechter wordt overgeslagen (de zogeheten "sprongcassatie"), om het geschil meteen aan de Hoge Raad als hoogste Nederlandse rechtscollege in civiele zaken voor te leggen.

 

De Hoge Raad toetst slechts beperkt. Geen sprake is van een volledige nieuwe instantie. De Hoge Raad toetst slechts of de rechter de juiste rechtsregels heeft toegepast en of de uitspraak in het licht van de gedingstukken begrijpelijk is. De Hoge Raad doet dus niet een nieuw feitenonderzoek. De juistheid van de aangevallen uitspraak staat centraal; cassatieberoep dient niet om fouten van een partij te repareren. Deze beperkte toetsing maakt dat ons kantoor alleen cassatieberoep voor u zal instellen als u door ons bent voorzien van een positief cassatieadvies en een advies omtrent de kosten van het cassatieberoep, na bestudering van het dossier. In geval van een negatief cassatieadvies heeft u weliswaar de kosten van het cassatieadvies, doch spaart u zich de kosten van een (kennelijk) op voorhand zinloos cassatieberoep uit. In geval van verweer tegen een cassatieberoep zijn de mogelijkheden om u bij te staan uiteraard ruimer.

 

Cassatieberoep moet worden ingesteld binnen een bepaalde termijn. Voor uitspraken in kort geding bedraagt die termijn 8 weken na de uitspraak en voor uitspraken in bodemzaken drie maanden na de uitspraak. Er kunnen echter ook kortere termijnen van toepassing zijn: zo is de cassatietermijn in faillissementszaken 8 dagen en in handelsnaamgeschillen 1 maand.

Indien u overweegt cassatieberoep in te stellen is het dus zaak dat u zich zo spoedig als mogelijk verstaat met Mark Alkema  of  Mark Littooij , die u onverwijld zullen voorzien van een gedegen schriftelijk cassatieadvies.

 

RASSERS ADVOCATEN  •  Sophiastraat 22-28  •  4811 EM Breda  •  T +31 (0)76 5 136 136  •  F +31 (0)76 522 25 52