Advocaten Bouwrecht & Vastgoedrecht

De dagelijkse gang van zaken in de bouwsector kan aanleiding geven tot conflicten. De kunst is om die te voorkomen of, als dat niet mogelijk is, tot een minimum te beperken. Dat lukt met het juiste advies of daadkrachtig optreden. Onze sectie bouwrecht baseert haar expertise op jarenlange ervaring met het adviseren en succesvol bijstaan van cliënten binnen en buiten onze landsgrenzen. Onze clientèle bestaat onder meer uit beursgenoteerde en middelgrote aannemers, installateurs en architecten. In de procespraktijk – die een belangrijk onderdeel vormt van de sectie – houden we ons vooral bezig met arbitrages bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw en kort gedingprocedures op het gebied van aanneming van werk en aanbestedingsrecht bij de burgerlijke rechter. U bent verzekerd van advies en begeleiding op topniveau, ook als het gaat over architectenrecht en Nederlands Internationaal Privaatrecht. Een proactieve en cliëntgerichte houding is voor ons zelfsprekend.

 

Juridische hulp bij bouwzaken door Rassers advocaten


Wij zijn onder meer uw partner in:
- het opstellen of screenen van  projectontwikkelingovereenkomsten, design & build overeenkomsten en

  aannemingsovereenkomsten
- het opstellen of screenen van algemene voorwaarden
- het opstellen of screenen van aanbestedingsdocumenten
- het afwikkelen van meer- en minderwerk geschillen
- het afwikkelen van geschillen met betrekking tot bouwkundige en installatietechnische gebreken en ontwerpfouten in

  het kader  van o.a. UAV, UAV-TI, UAV-GC, AVA en GIW geschillen
- het voeren van onderhandelingen en zo nodig procedures, waaronder arbitrages
- het begeleiden van een dossier en het voeren van correspondentie in de aanloop naar of ter voorkoming van een

  procedure

Neem voor al uw civiel bouwrechtzaken contact op met Hans SmeekensMark Alkema, Mark Littooij, Roel StotijnFrank Sanders of Vera Janssens.

 

 

RASSERS ADVOCATEN  •  Sophiastraat 22-28  •  4811 EM Breda  •  T +31 (0)76 5 136 136  •  F +31 (0)76 522 25 52