Advocaten Overheid en Bestuursrecht

Advocaten Overheid en Bestuursrecht

 

Bij Rassers kunt u terecht voor geschillen waarbij de overheid is betrokken. De advocaten van de sectie Overheid en Bestuursrecht hebben veel ervaring met bestuursrechtelijke aangelegenheden. Deze ervaring betreft het geven van adviezen aan en het voeren van procedures voor ondernemingen, overheden en particulieren zo nodig tot en met de hoogste bestuursrechters van ons land (o.a. de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State). Ook behandelen de advocaten van Rassers civielrechtelijke geschillen waarbij de overheid is betrokken, bij alle gerechtelijke instanties.

 

Bij de sectie Overheid en Bestuursrecht van Rassers kunt u onder andere terecht voor de volgende onderwerpen:

 

Algemeen bestuursrecht

 

 • Handhaving en invordering (last onder dwangsom, last onder bestuursdwang, bestuurlijke boete, invorderingsbeschikkingen)
 • Schadevergoedingen
 • Subsidies
 • Wet openbaarheid van bestuur

 

Omgevingsrecht

 

 • Ruimtelijke ordening (bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen etc.)
 • Milieurecht (milieuvergunningen, geluid, luchtkwaliteit, bodem(verontreiniging), water)
 • Evenementenvergunningen (o.a. muziekevenementen, sportevenementen)
 • Natuurbescherming
 • Beheer rijkswaterstaatswerken (vergunningen voor gebruik van waterstaatswerken (bijvoorbeeld dijken).
 • Planschade
 • Onteigening
 • Nadeelcompensatie

 

Privaatrechtelijke overheidshandelen

 

 • Contracten tussen overheid en burger (bijv. anterieure overeenkomsten, exploitatieovereenkomsten)
 • Overheidsaansprakelijkheid

 

 

In de sectie zijn werkzaam: Marnix WolfMischa Mackaaij, Roel Stotijn en Elke Wouters.

 

Overheid en Bestuursrecht
Nieuwsbrief

Schrijf u in en blijf op de hoogte

RASSERS ADVOCATEN  •  Sophiastraat 22-28  •  4811 EM Breda  •  T +31 (0)76 5 136 136  •  F +31 (0)76 522 25 52