Een continu proces

Rassers N.V. is statutair gevestigd te Breda en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Breda onder KvK-nummer 20125783. Het BTW nummer is NL 8169.56.467.b.01.
Rassers N.V. handelt onder de naam Rassers Advocaten.

 

Het Dagelijks Bestuur van Rassers wordt gevormd door mr J.A.M. Smeekens en mr L.B.A. van Logtestijn. Zij worden daarbij ondersteund door de kantoordirecteur de heer M.P.W. van Nielen.

 

Adresgegevens:

Rassers N.V.
Sophiastraat 22-28
4811 EM Breda

 

Postbus 3404
4800 DK Breda

 

e-mail: info@rassers.nl

 

Klachtenregeling

Als u een klacht heeft, die betrekking heeft op onze organisatie of een van de personen die daar werkzaam is, dan horen wij dat graag.

 

Klachtenformulier

RASSERS ADVOCATEN  •  Sophiastraat 22-28  •  4811 EM Breda  •  T +31 (0)76 5 136 136  •  F +31 (0)76 522 25 52