Brancheteam IT en privacy

Het brancheteam IT en privacy bestaat uit advocaten die vanuit verschillende disciplines kennis en ervaring hebben ontwikkeld ten aanzien van IT en privacy gerelateerde issues.

 

Op het gebied van IT en privacy staan wij cliënten bij met onder andere:

 

  • het opstellen en beoordelen van IT-contracten, over aankoop, installatie en implementatie van software, SaaS- en cloudcontracten, SLA’s etc.; 
  • het opstellen en beoordelen van algemene voorwaarden en de beoordeling van branche gerelateerde IT-voorwaarden;
  • het adviseren over IP-aspecten en intellectuele eigendom zoals domeinnamen, data en databanken en licentieovereenkomsten;
  • het adviseren over en begeleiden van IT-gerelateerde geschillen mislukte automatiseringsprojecten, slecht functionerende software en haperende dienstverlening door de softwareleverancier of onderhoudspartij;
  • het procederen bij de gewone rechter en bij arbitrale college’s zoals SGOA en het begeleiden van alternatieve geschilbeslechting zoals mediation;
  • het adviseren over privacy issues op de werkvloer, zoals ziekte, cameratoezicht, controle email- en internetverkeer;
  • het adviseren over de verwerking en bewerking van persoonsgegevens en het opstellen van bewerkersovereenkomsten, protocollen en privacybeleid (Wet Bescherming Persoonsgegevens en privacyverordening);
  • het adviseren over de wet Meldplicht Datalekken en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Het brancheteam IT en privacy bestaat uit Nicole van den Heuvel (contracten en geschilbeslechting), Isabel Wetzels (privacy, dataprotectie, bewerkersovereenkomsten en geschilbeslechting), Marieke Martens (contracten, IP en intellectuele eigendom) en Sander van Sprundel (contracten).

 

Het team werkt voor MKB ondernemingen en grotere ondernemingen in verschillende sectoren, onderwijsinstellingen, woningcorporaties en zorginstellingen. 

 

Publicaties

 

 

 

RASSERS ADVOCATEN  •  Sophiastraat 22-28  •  4811 EM Breda  •  T +31 (0)76 5 136 136  •  F +31 (0)76 522 25 52