Actueel

13 okt 2017 |     Op 3 oktober 2017 heeft CVS Group Plc wederom een dierenkliniek verworven: Dierenkliniek Emmeloord. Rassers Advocaten NV heeft CVS de Group weer in het gehele traject begeleid. Het team van Rassers dat CVS Group begeleidt bestaat naast Annemarie Beljaars en Sander van Sprundel uit: Fred Froger, Hans Erik van Gorp, Simone Oosterbeek en Elke Wouters.   CVS Group is de grootste dienstverlener in het Verenigd Koninkrijk voor dierenartspraktijken en dierenklinieken en heeft haar eigen laboratoria en crematoria gericht op dieren. De groep omvat wereldwijd meer dan 430 dierenklinieken en 1.200 dierenartsen. CVS Group stelt huisdieren voorop. CVS Group staat voor kwaliteit, verbetering van de diergezondheidszorg en een betere samenwerking onder dierenartsen zodat de veterinaire kennis uitgewisseld kan worden.     Lees meer »
12 okt 2017 | Het kabinet Rutte III vindt de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) toch niet zo geslaagd. In het regeerakkoord geven de coalitiepartijen hun visie op de toekomst. Het kabinet wil daarbij ook het (arbeids)recht gedeeltelijk hervormen. Of beter gezegd, het kabinet wil sommige aanpassingen van de WWZ weer terugdraaien zoals het was vóór 1 juli 2015.   De coalitiepartijen vinden dat momenteel de arbeidsmarkt knelt voor zowel werkgevers als werknemers. Daarbij onderkent het kabinet dat er veel verantwoordelijkheden voor de arbeidsrelatie eenzijdig bij werkgevers zijn weggelegd. Het is de ambitie van het kabinet om meer mensen aan een contract voor onbepaalde tijd te helpen door vast werk minder vast te maken en flexwerk minder flex. Daarnaast wil het kabinet dat zelfstandigen de ruimte krijgen om te ondernemen, maar wil de regering tevens schijnzelfstandigheid aanpakken. Ook wil het kabinet rekening houden met de omvang van de werkgever (bij minder dan 25 werknemers). In dit artikel licht ik een aantal punten uit het regeerakkoord toe. Lees meer »
10 okt 2017 |   In 2017 zijn ondernemers van harte welkom bij de ‘Rassers Update-bijeenkomsten’. Tijdens deze bijeenkomsten wordt u bijgepraat over actuele onderwerpen. Bovendien is er gelegenheid om hierover van gedachten te wisselen met onze juristen en met collega-ondernemers. Graag nodigen wij u op donderdag 2 november aanstaande uit voor de presentatie Ondernemen en Vastgoed II.   Donderdag 2 november 2017 Ondernemen en Vastgoed II Mark Alkema   Mark Alkema zal spreken over juridische instrumenten om zo goed als mogelijk om te gaan met (de mogelijkheid van) vertraging of budgetoverschrijding bij bouwprojecten. Hoe kan  vertraging of budgetoverschrijding worden voorkomen? Welke rechten en plichten hebben opdrachtgevers en aannemers in dit kader? Kan de mogelijkheid van termijnverlenging rechtsgeldig worden uitgesloten? Kunnen aanspraken op meerwerk of bijbetaling rechtsgeldig contractueel worden uitgesloten? Het programma zal er deze ochtend als volgt uitzien: •           08:00 uur: Ontvangst met ontbijt •           08:15 uur tot 09:45 uur: Presentatie door Mark Alkema •           09:45 uur: Gelegenheid tot vragen stellen en napraten De locatie is Hotel Princeville aan de Princenhagelaan 5 te Breda (naast de A16 tussen Rotterdam en Antwerpen). U kunt zich aanmelden voor deze lezing via seminars@rassers.nl . Met vragen kunt u terecht op 076 - 5 136 136. U bent van harte welkom om een introducé mee te nemen. Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken, geeft u dit dan aan bij uw aanmelding. Lees meer »
05 okt 2017 |   In 2017 zijn ondernemers van harte welkom bij de ‘Rassers Update-bijeenkomsten’. Tijdens deze bijeenkomsten wordt u bijgepraat over actuele onderwerpen. Bovendien is er gelegenheid om hierover van gedachten te wisselen met onze juristen en met collega-ondernemers. Graag nodigen wij u op dinsdag 10 of donderdag 12 oktober uit voor de volgende lezing in deze cyclus. Dinsdag 10 oktober en donderdag 12 oktober 2017 Ondernemen en HR Taco van der Dussen en Simone Oosterbeek   De zevende editie van het HR ontbijt alweer. Deze keer praten Taco van der Dussen en Simone Oosterbeek u bij over voor ondernemers en ondernemingen relevante actuele ontwikkelingen in het arbeidsrecht. Is de beer los? Moeten werkgevers gaan vrezen voor de billijke vergoeding? Kan deze nu sky high oplopen? Op deze vragen wordt ingegaan naar aanleiding van het recente spraakmakende arrest van de Hoge Raad over de billijke vergoeding in de New Hairstyle-zaak. Sinds ons vorige HR-ontbijt deed het Europees Hof van Justitie eveneens een zeer belangwekkende uitspraak in de Smallsteps-zaak over pre-pack. Wat is de betekenis hiervan voor de arbeidsrechtpraktijk? Ook dit komt aan bod. Verder blijkt uit onze praktijk dat ontslag op staande voet een belangrijk instrument blijft voor werkgevers. Onder de noemer ‘Ontslag op staande voet onder de WWZ’ belichten we aan de hand van de jurisprudentie de do’s and don’ts. Tenslotte wordt onder de loep genomen wat de werkgever wel en niet mag in relatie tot de privacy van de werknemer op de werkvloer. Hoe zit het precies met inzage nemen in e-mails? Kan zonder problemen een detective worden ingezet om na te gaan wat de werknemer buiten allemaal uitspookt onder werktijd? Uiteraard zal er ook weer ruimte zijn voor vragen uit de zaal. De ontvangst is om 8.00 uur met ontbijt. Na afloop van de lezingen om 9.45 uur is er gelegenheid tot napraten. Wij zien uit naar uw komst en hopen op veel interactie en uitwisseling van praktische tips tussen de aanwezigen. Dat laatste is immers in het HR-vak minstens zo belangrijk als kennis van wet- en regelgeving. Wilt u een collega of relatie meenemen? Geen probleem – geef dat dan aan bij uw aanmelding.     Data: 10 en 12 oktober 2017 (keuze) Tijd: van 08:00 - 10:00 uur Locatie: Hotel Princeville, Princenhagelaan 5, Breda (naast A16 tussen Rotterdam en Antwerpen) Aanmelden: seminars@rassers.nl onder vermelding van de datum waarop u aanwezig bent, dinsdag 10 of donderdag 12 oktober.     Lees meer »
19 sep 2017 | Het Gerechtshof Den Haag heeft op 9 februari 2016 een belangrijk arrest gewezen over een wijziging van de pensioenregeling door de werkgever, waarbij ook waardeoverdracht heeft plaatsgevonden. Dit arrest is door de Hoge Raad op 15 september jl. in stand gelaten.   Lees meer »
21 aug 2017 | Onlangs heeft ons hoogste rechtscollege (in een uitspraak van 2 juni 2017) handvatten gegeven hoe een curator bij faillissement moet omgaan met de rechten van een OR. De curator moet toezien op naleving van de regels uit de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Uitgangspunt is dat de OR geen adviesrecht heeft op grond van art. 25 WOR ten aanzien van (i) besluiten van de curator tot verkoop van goederen op grond van art. 176 Fw en (ii) besluiten tot ontslag van werknemers op grond van art. 40 Fw. Echter, in geval van verkoop van activa in het kader van een voortzetting of doorstart van de onderneming, waarbij het vooruitzicht bestaat dat arbeidsplaatsen behouden blijven, dan is een daarop gericht besluit van de curator adviesplichtig. In dat geval kan een curator wel afwijken van de gebruikelijke termijnen. Men kan zich goed voorstellen dat in de hectiek bij een faillissement waar de curator een doorstart tracht te bewerkstelligen, van een OR in die urgente omstandigheden gevergd kan worden daarmee rekening te houden en zich op korte termijn te beraden en te adviseren.   Zie mijn wenk bij de uitspraak van de Hoge Raad 2 juni 2017 in RO 2017/59 Lees meer »
16 aug 2017 | In de editie juni 2017 van het tijdschrift BestuurRendement van Rendement Uitgeverij, verscheen een artikel van onze advocaat ondernemingsrecht Philip Vroegrijk in samenwerking met De Keyzer Zekerheid over de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. In dit artikel staan de relevante aspecten van een dergelijke verzekering centraal zoals het acceptatietraject, de dekking en het inlooprisico, maar ook juridische aspecten zoals een mogelijk beslag op de verzekeringspenningen in het geval van een geschil. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Philip Vroegrijk op telefoonnummer 076-5136120 of vroegrijk@rassers.nl .   Lees meer »

RASSERS ADVOCATEN  •  Sophiastraat 22-28  •  4811 EM Breda  •  T +31 (0)76 513 61 36  •  info@rassers.nl